11Jun/20

อยากลงทุนใน Bitcoin ควรเริ่มอย่างไร?

อยากลงทุนใน Bitcoin ควรเริ่มอย่างไร? วิธีการลงทุน Bitcoin จะมีอยู่สองแบบ แบบแรกคือการขุด Bitcoin และแบบที่สองคือการเทรดบนตลาดซื้อขายแลกเปลี่ยนสกุลเงินดิจิทัล